Förvaret av Aleksander Motturi, Johannes Anyuru

Förvaret är ett slutet rum där livet bevakas och språket bryter samman. På Förvaret verkar Migrationsverkets tappra riddare. På förvaret förvaras Utlänningen, dömd att deporteras ur landet enligt Utlänningslagen. Johannes Anyurus & Aleksander Motturis hyperaktuella politiska drama utspelar sig på en av vårt tids mest okända institutioner

ISBN: 9789186133108

Provläs boken