Friheten förde oss hit av Gunnar Ardelius

I slutet på 1960-talet anländer en svensk familj till Liberia där pappan fått jobb på det svenska gruv­företaget LAMCO. På plats i Afrika tvingas känslor och konflikter snart upp till ytan. Hektor inser snabbt att hans karriär på gruvan inte kommer att bli lätt. Synen på lokalbefolkningen skrämmer honom, inte minst när hans chef Ture beskriver otacksamheten över att svenskar är där och bygger järnväg och gruvor. Vild strejk hotar på gruvan samtidigt som Hektor dras med den obearbetade sorgen efter sin fars självmord. Hektors hustru Margret har svaga nerver och trivs inte alls i den nya miljön. Hon sörjer sin älskare Axel som hon fått lämna i Sverige. Liberianerna både skrämmer och förargar henne och efter en tid verkar till och med hennes sjuttonårige son Mårten bli en främling. Det är bara läkaren Lars-Erik som hon litar på, han som skriver ut lugnande tabletter. Mårten är den ende i familjen som finner sig tillrätta i det nya landet. Han möter Ormpojken och börjar ställa sig på liberianernas sida mot kolonialisterna. Han lever i en ny tid, han tror på förändringar, på p-pillret och proletariatets internationella solidaritet. Men det är ställningstaganden som riskerar att få mycket ödesdigra konsekvenser för hela familjen

ISBN: 9789113028903

Provläs boken