Génial 4, Allt-i-ett-bok av Lena Wennberg, Marie-Louise Sanner

Génial är ett läromedel i franska, anpassat till kursplanens steg om 100 poäng. Till varje steg hör en allt-i-ett-bok, två ljud-cd för läraren, elevens ljud-cd samt en lärarhandledning. På hemsidan finns aktuella länkar och ytterligare material. Roligt, reflekterande, autentiskt – så vill vi beskriva Génial. Flera lärare som använder Génial har poängterat att deras elever tycker att Génial är rolig att jobba med. Vi har försökt flytta fokus från grammatiktraggel till mera lustfyllda moment. Självklart finns grammatiken med och under den återkommande rubriken Réfléchissez får eleverna fundera och försöka komma fram till hur grammatiken fungerar. Bak i boken finns en minigrammatik att stämma av mot. Vincent, Clarisse, Madame Labbé, Karim, Dylan – så heter några av de fransktalande personer som bidrar med texter och dialoger och dessa autentiska texter varvas med andra dialoger, berättelser, faktatexter, dikter och sånger. Génial 1–4 I Génial 1–3 är varje kapitel indelat i en A- och en B-del som behandlar i princip samma sak fast ur olika perspektiv. Det betyder att delar av ordförrådet i A återkommer i B. Génial 4 kommer att ha en annorlunda uppläggning med teman, där olika texter samlas i ett avsnitt, med olika typer av övningar i ett separat avsnitt. Tanken är att alla elever inte ska jobba med alla texter och övningar utan man får välja. En del elever kanske gör allt i ett tema. Realia I Génial 1 och 2 finns sist i kapitlen En plus, ganska svåra informativa texter med frågor på svenska. Ofta handlar En plus om olika regioner i Frankrike. I Génial 3 har En plus byggts ut till C-avsnitt och blivit mera omfattande. Tanken är att man ska läsa texterna och förstå innehållet i stora drag, inte i detalj. Uttal Franskt uttal kan kännas främmande för våra svenska elever och i Génial 1 finns återkommande uttalsövningar, Prononcez, med ett uttalsavsnitt bak i boken. Repetition Både Génial 2 och 3 inleds med rejäla repetitionsavsnitt. Dessutom finns i Tu te rappelles?, repetitionsavsnitt i varje kapitel. I lärarhandledningarna finns färdiga prov. Le français, c’est Génial ! – franska är roligt och det är det vi försöker förmedla till eleven med vårt läromedel Génial. Génial sur le Net Génial har också en hemsida med länkar som anknyter till de olika kapitlen i böckerna, www.nok.se/genial.

ISBN: 9789127636118

Provläs boken