Goldstonerapporten om Gaza : sammanfattning, slutsatser och rekommendatione av Richard Goldstone

I december 2008 invaderade Israel Gazaremsan. Över 1400 palestinier och 13 israeler dödades och den materiella ödeläggelsen var enorm. Goldstonekommissionen tillsattes av FN för att utreda om brott mot folkrätten eller krigsbrott begåtts i samband med invasionen. Kommissionen granskade hur de stridande parterna tagit hänsyn till civilbefolkningen i sin krigföring, bl.a. användningen av granater laddade med vit fosfor. Man undersökte förstörelsen av infrastruktur, jordbruksmark, fabriker för matproduktion och vattenreningsverk. Kommissionen granskade också attackerna mot sjukhus, skolor, bostäder och andra civila mål. Kommissionens rapport är en skakande läsning. Inte minst dess slutsatser om att grava brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts liksom förmodligen även krigsförbrytelser. Det är nödvändig läsning för alla som vill värna om folkrätten och att fred och rättvisa i Mellanöstern ska uppnås. Goldstonekommissionen leddes av den sydafrikanske folkrättsjuristen Richard Goldstone. Han är en av världens främsta experter på internationell rätt. Han tilldelades i december 2009 "The Stockholm Human Rights Award"

ISBN: 9789173432962

Provläs boken