Gradiva: En pompejansk fantasi av Wilhelm Jensen

Wilhelm Jensen publicerade 1903 en kortroman, eller långnovell, om en samtida arkeolog som far till Pompeji på semester och förälskar sig i en ung kvinna, Gradiva, som, föreställer han sig, har överlevt vulkanutbrottet arton hundra år tidigare. Hon stiger nu fram ur sitt askhölje och hälsar honom besynnerligt nog på tyska. Freud läste den här kombinerade spök- och kärlekshistorien där drömmar spelar en viktig roll med stor förtjusning och redogör i en essä från 1907, "Drömmar och vanföreställningar i Wilheln Jensens Gradiva" för den "kärlekskur" kvinnan låter den förälskade mannen genomgå. Det hela påminde Freud om hans egen psykoanalyspraktik. Gradiva, som är latin och betyder ungefär "hon som skönt skrider fram", presenteras nu för första gången i svensk översättning. Wilhelm Jensen (1837-1911) tysk tidningsman, poet och författare. Publicerade mer än 150 skönlitterära ver, mest historiska romaner och tragedier

ISBN: 9789100133016

Provläs boken