Grönska träd och träd som ser av Helga Krook, Johan Melbi

Du har misslyckats med din trädgård, för dig finns parker står det på en av de första sidorna i Helga Krooks nya diktsamling Grönska träd och träd som ser. Dikterna förhåller sig till lekparker, kyrkogårdar, minnesplatser och andra sorters grönområden i Stockholm och Berlin, Helsingfors och Löbau. Den oåtkomliga privata trädgården ställs mot parkens offentlighet och de kollektiva minnen den rymmer, som träden är en sorts vittnen till. Den halvt anonyma urbana grönskan blir samtidigt en yttersta plats. Det är en bok om att gå i parken med barn och öva sig i att släppa taget, om att skymta skuggan av en tystad kvinna, om avståndet mellan ord och blad, och frågan vad man djupast sett tillhör.  (en gång räddades jag till ett elementärt liv) blad eller inte ord eller frukt eller inte frukt rösterna stiger under askarna finns inte en skarp bild barnen springer i cirkel i gräset ingen tjänst som jag passar för och ändå vill de ha mig kvar människorna klarar inte av att leva avskilda från en plats läser en bok under askarna "alltså är människorna ord" Aktuell lyrikutgivning från Bonniers och Wahlström & Widstrand finns samlad här!

ISBN: 9789100117306

Provläs boken