Havet räcker inte – en liten roman om de stora frågorna i livet av Ann Beskow

HAVET RÄCKER INTE - en liten roman om de stora frågorna i livet Havet räcker inte är en berättelse om ensamhetens olika skepnader och om frusen kärlek. Men den handlar också om varma relationer och om öppen, varm kärlek till livet. Ann Beskow målar en bild av Lone under ungefär tio år av hennes liv. Hon är en ung kvinna som alltid känt en stor ensamhet inom sig. Så träffar hon Hannes. I sitt liv med honom och deras lille son Elias upplever Lone närhet och värme för första gången i sitt vuxna liv. Så händer något som omkullkastar allt. Stämningarna i boken är nära knutna till naturen och språket är avskalat. Berättelsen är en fiktiv historia som börjar i Dalarna och slutar i Göteborg, en geografisk förskjutning som går att återfinna i författarens egna liv. Havet räcker inte väcker många frågor som kan leda till tankar och samtal om livets njutningar och utmaningar. Den leder också tankarna till vad som händer med oss, när vi går från att vara två i en relation till att bli en familj på tre. OM FÖRFATTAREN Ann Beskow är sjukgymnasten som lät sitt intresse för politik ta över och blev heltidspolitiker på lokal, regional och internationell nivå. Numera har Ann flyttat från Orsa till Göteborg och låter skrivandet ta alltmer plats. Hennes stora intresse för samhällsfrågor kretsar ofta kring hur vi människor förhåller oss till varandra. Inom de politiska områdena kultur, barn, skola och arbete har Ann ofta setts och hörts. 2009 kom Ann Beskow ut med sin första bok, Vad jag sett och med mitt röda hjärta känt. Kräksjuk, kallsvettig och positiv Besk Beskow mitt bland milda tankar om politiskt liv i Orsa, enligt DalaDemokraten. Nu är det dags för hennes romandebut Havet räcker inte. OM FÖRLAGET Prolead förlag startades 2010 och har utgivning av kvalitativa och snabblästa böcker som på enkelt & konkret sätt förmedlar och inspirerar modernare läsare

ISBN: 9789187191039

Provläs boken