Hitta historien av Mats Vänehem

Från istid till nutid ? en plats med många berättelser Följ med på en upptäcktsresa i bild och få fakta på köpet! "Hitta historien" är en fantastisk och fascinerande historiebilderbok som skildrar en plats från istid till nutid. I storslagna genomskärningsbilder visas klart och tydligt hur lämningar från olika tider döljs i jordlagren samtidigt som platsen ovanför förändras från uppslag till uppslag. Här kan föräldrar och barn tillsammans hitta och skapa sina egna berättelser och samtidigt ta del av vår spännande historia. I bilderna finns tusen saker för den uppmärksamme att upptäcka och följa genom de olika tidsepokerna fram till vår tid ? det är nästan som att vara arkeolog på riktigt! Som en ytterligare dimension finns en röd tråd, ett föremål som präglat platsen genom alla tider ända fram till idag. Boken går att läsa på många sätt. Fakta om varje tid presenteras överskådligt på ett kul och lättförståeligt sätt. Samband tydliggörs och detaljer lyfts fram. En bok att försjunka i och fascineras av som samtidigt väcker nyfikenhet på vår historia. Upplev, upptäck och utforska den i "Hitta historien"

ISBN: 9789163865732

Provläs boken