I stormens öga av Christopher O?Regan

Få svenskar är så mytomspunna som Gustaf IV Adolf, regenten som störtades i en militärkupp 1809. Hans tid vid makten har liknats vid en mörk natt mellan två ljusa dagar, och eftervärldens dom över honom har varit skoningslös. En född förlorare, en vidskeplig fanatiker som i Napoleon trodde sig se en inkarnation av antikrist, en politisk klåpare som lyckades trassla in Sverige i tidens stora krig. Han ensam bar skulden till att Finland gick förlorat. I dag känner vi honom som Galenpannan. Men hur var det egentligen? Sällan har segrarna så oemotsagda fått skriva sin historia. En av de främsta kännarna av tiden, historikern Christopher O?Regan, har gått till källorna för att syna krafterna som störtade Gustaf Adolf och som svärtade hans eftermäle. I stormens öga skildrar de dramatiska händelserna kring revolten i mars 1809, och är en spännande uppgörelse med den gängse bilden av Gustaf IV Adolf och hans kungagärning.  Christopher O?Regan, född 1971, är sedan tjugo år tillbaka en omtyckt föredragshållare och guide i Gamla stan. Han har även gjort mycket uppskattade inslag i tv-programmet Go?kväll. Våren 2007 utkom Ett märkvärdigt barn, en inkännande skildring av Gustaf IV Adolfs barndom. www.oregan.se

ISBN: 9789137133539

Provläs boken