Idrott och Hälsa Faktabok av Dan Andersson

Faktaboken Idrott och hälsa är indelad i tio kapitel. Varje kapitel inleds med ett reportage om en person med anknytning till kapitlens tema. Boken har en tydlig struktur och ett lättsamt språk med många förklarande figurer och begrepp. Aktuella frågeställningar om t.ex. ätstörningar, droger och stress förklaras på ett mycket pedagogiskt och medryckande sätt. Idrott och hälsa passar såväl studieförberedande som yrkesförberedande program - eller som referenslitteratur på grundskolan. Trots att människokroppen är anpassad för regelbunden fysisk aktivitet kan vi, i vårt moderna samhälle, nästan helt undgå att röra på oss. Fysisk aktivitet har blivit en bristvara och många - inte minst barn och ungdomar - lider idag av underbelastning. Kursplanen för gymnasieskolans idrottsämne slår därför fast målet med undervisningen: "Att utveckla ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, förstå värdet av det samt se dess samband mellan hälsa och livsstil." Kursplanens mål är själva utgångspunkten för Gleerups nya läromedel i Idrott och hälsa. Vi har utvecklat ett lättläst och inspirerande läromedel, ett läromedel som gör eleven nyfiken och vetgirig. Idrott och hälsa följer kursplanerna för A- och B-kurserna och passar såväl studieförberedande som yrkesförberedande program. Boken passar även utmärkt som referenslitteratur för dig som undervisar på grundskolans senare år

ISBN: 9789140652799

Provläs boken