Jag har redan ätit – att vara anhörig till någon som lider av ätstörning av Anna Keski-Rahkonen, Pia Charpentier

Att vara närstående till en person med ätstörning är svårt, utmanande, frustrerande, deprimerande och väldigt tungt. Som anhörig behöver man kunskap för att förstå, för att själv våga agera, för att kunna stödja. Jag har redan ätit – att vara anhörig till någon som lider av ätstörning tar upp de vanligaste ätstörningarna – anorexi och bulimi – i dess olika former. Boken beskriver de första tecknen på sjukdom, hur ätstörningen kan se ut och hur man kan bli frisk. Boken ger också råd om mat och motion och förklarar olika näringsämnens nytta för kroppen. Vägen till tillfrisknande tar tid och kantas ofta av bakslag – men det går att bli frisk från en ätstörning! Boken vänder sig till anhöriga till personer med ätstörning, liksom till personal inom hälso- och sjukvård samt skola. Jag har redan ätit är en översättning från finskan – med tre av Finlands ledande ätstörningsexperter som huvudredaktörer. Förord och kapitel om behandling i Sverige är skrivet av Claes Norring, docent, leg. psykolog och ordförande i Svenska anorexi/bulimisällskapet. Den svenska texten är granskad av Heléne Glant, socionom och leg. psykoterapeut specialiserad på ätstörningar.

ISBN: 9789172057494

Provläs boken