Jägarkungar : Gustaf V och hans föregångare av Åke Nordenram, Carl Carlsson

Den här boken skall närmast betraktas som ett bidrag till jaktens historia i vårt land. Jakten har sedan långt tillbaka varit knuten till makthavarna. När Sverige blev kungarike var det alltså kungen och de av honom privilegierade, som hade rätt till jakten - särskilt när det gällde attraktiva och värdefulla villebråd. De flesta av Sveriges kungar har varit intresserade av jakt både som ett nöje och som ett tillskott till försörjningen, värdefulla skinn, hornmaterial etc. I denna bok presenteras i ett inledande kapitel summariskt hur jakten i vårt land utvecklats efter det att senaste istiden släppt sitt grepp och gjort det möjligt för ett jägarfolk att invandra. Dessutom omtalas tidiga svenska jägarkungar från Olof Skötkonung på medeltiden till Gustaf III i modern tid. I följande kapitel möter vi de kungar av ätten Bernadotte, vilka hade jakten som väsentligt fritidsintresse. I nästkommande kapitel beskrivs summariskt Gustaf V som människa och monark. Han fick ett långt liv under en historiskt omvälvande tid med stora förändringar i samhället. De privilegierades stat blev ett folkhem. Unionen med Norge upplöstes. Sverige lyckades att hålla sig neutralt med två blodiga världskrig in på knutarna. I följande fyra kapitel följer vi Gustaf V som jägare på hans jakter, samt redovisar hans unika trofésamling på Stockholms slott. I de avslutande kapitlen omtalas H. M. Konungens Jagtklubb under Gustaf V:s tid. Gustaf V:s intresse för fiske, ett jakten närstående område, samt ges några exempel på kungliga jakthistorier. Sist följer Referenser och Appendix. INNEHÅLL: Förord Kapitel 1: Jakten i äldre tider och tidiga svenska jägarkungar Kapitel 2: Jägarkungar av ätten Bernadotte före Gustaf V Kapitel 3: Något om Gustaf V:s liv Kapitel 4: Gustaf V som jägare Jaktaktiviteter Egenskaper som jägare Egenskaper som jaktkamrat, jaktvärd och ledare Jaktutrustning Jaktresor Kapitel 5: Gustaf V:s jakter Kungens jakträtt och jaktmarker (generellt sett) Älgjakter på Halle-/Hunneberg Älgjakter i Bergslagen Rådjursjakter i Skåne Dovvilts- och kronviltsjakter Vildrensjakt i Norge Småviltsjakter Annorlunda fågeljakt Jakter i Egypten Några kritiska jakter Kapitel 6: Epilog - Gustaf V som jägare och hans jakter Kapitel 7: Gustaf V:s jakttroféer på Stockholms slott Trofégemaket Rådjurstroféer Älgtroféer Dovhjortstroféer Kronhjortstroféer Vildrenstroféer Krokodilskinnet Tjädertuppen Slutsatser om trofématerialet Kapitel 8: H. M. Konungens Jagtklubb under Gustaf V:s tid Kapitel 9: Några kungliga jakthistorier Kapitel 10: Gustaf V som fiskare Referenser Appendix Bilder och Bildkällor Böcker av Åke Nordenram, utgivna på Bokförlaget Settern: Vän av vilt och vildmark, 1989 NimroDiana; Några gudagoda jaktminnen, 1997 Höstguld och vintersilver, 1998 Svenska jaktens historia från forntid till nutid, 2001 Jägarkungar (medf), 2007 M.R. 2007

ISBN: 9789175866055

Provläs boken