Kanariefågeln och fladdermusen av Mattias Lönnebo

Hotfulla vingslag hörs i natten. Skräcken slår till mot landets hjärta, mot dess barn och härskarens egen dotter, Iba. Trollkarlen Sartek och dryaden Molnlätt kallas än en gång in för att hjälpa kungahuset, men det går riktigt illa: Skuggan slinker igenom till den andra världen, Jorden - En varelse med smak för människoblod söker nya offer. "Kanariefågeln och fladdermusen" är den fristående och mycket spännande uppföljaren till "Amsalor och draken". "Denna hoppfulla saga utspelas i en värld, som Mattias Lönnebo med sin mytiska fantasi målat i starka färger... En fristående fortsättning aviseras på sista sidan. Den är välkommen." -Ying Toijer-Nilsson, BTJ-häftet om Amsalor och Draken

ISBN: 9789198012675

Provläs boken