Karve av Daniel Gustafsson

Vi rör oss i bräckta dopvattendrag under en barskrapad himmel... Karve, som betecknar en av vikingatidens skeppstyper, behandlar bland annat poetens resa tillbaks till sitt modersmål. Mälarlandskapet genomsyrar dikten: här möts forntida utfärder och samtida ankomster, gamla och nya världsbilder. Korthugget lyrisk, mångbottnad och rik på nybildningar, rör sig dikten i mötet mellan en nordisk och en kristen symbolvärld. Här där båtvirket jordfästs skjuter en fura sin högmast ur myllan... Daniel Gustafsson, född 1983 i Eskilstuna, är en poet och filosof verksam på både svenska och engelska. Han har en doktorand i filosofi från The University of York, jobbar inom skolvärlden, och delar sin tid mellan Svealand och Yorkshire.

ISBN: 9789187119965

Provläs boken