Knepiga labyrinter och kluriga bilder av Christian Becker, Dorothea Hygrell

Det är rörigt på gården där Pettson och Findus bor. Uppgiften är att hjälpa dem båda att hitta i alla knepiga labyrinter som finns i denna bok och att upptäcka allt på de kluriga bilderna

ISBN: 9789172993112

Provläs boken