Kompiskort : Aktivitetskort för förskolan av Linda Palm

Konfliktlösning på ett enkelt sätt Använd som tema eller i den uppkomna situationen Diskutera situationen på bilden i gruppen På förskolan behöver man arbeta ofta och mycket med hur man är en bra kompis, hur man ska förhålla sig till andra och vad det innebär att vara en del av en grupp. Här får du 10 kort i A3-format med bilder som tydligt beskriver en känsla eller händelse 1; alla typiska för den dagliga verksamheten på förskolan. På baksidan av varje kort finns flera olika förslag på hur man arbetar med bilden. Det finns lekar, sånger, skapande övningar, ramsor, dramaövningar och mycket, mycket mer. Innehållet är framtaget av en verksam pedagog inom förskolan med flera års erfarenhet av att arbeta med sådana här frågor

ISBN: 9789127417748

Provläs boken