Kreativt systerskap av Yvonne Frank Månsson

Kreativt systerskap Någonting är väldigt fel i vårt samhälle. Naivt trodde jag som ung att världen bara kunde bli bättre, att krig och våld helt skulle upphöra och att paradiset skulle utkristallisera sig här på jorden. Men än idag är det rikligt illa; våld och förtryck mot kvinnor fortgår, barn mobbas och hotas, vi blir bara sjukare och fetare - och vår vackra planet misshandlas. Vill vi verkligen överlämna denna situation till framtida generationer? Vad kan vi göra? Kan ett förstärkt systerskap världen över börja förändra den negativa spiralen och vända trenden till mer medmänsklighet, vänlighet och omtanke, om varandra och om vår jord? Skulle du vilja bidra till en starkare gemenskap oss systrar emellan? Skulle du kunna tänka dig att gå från fokuset "vem är jag" till "vad gör jag"? Skulle du vara beredd att stå över stolthet, fientlighet, missunnsamhet och avundsjuka och istället respektera allas våra olikheter och förstå att hjärtats intelligens har mer kraft att förbättra situationer världen över än att lösa konflikter med krig och våld? Den här boken vill inspirera oss systrar att medvetet gå samman, bli starkare och mer kärleksfulla mot varandra och vår omvärld, och lära vidare att kärleken till livet är en angenämare lösning än hatet. I boken presenteras systrar i olika åldrar och deras kreativa sysslor och idéer för att få dig att engagera dig i ditt eget systerskap och på så sätt börja förbättra vår gemensamma livstrend. Världen behöver inte fler som tror att de är något, världen behöver fler som gör något. Världen behöver oss och vår gränsöverskridande kärlek, systrar! Vill du vara med och skapa systerskap för att bidra till en kärleksfull värld in i framtiden?

ISBN: 9789188097323

Provläs boken