Läsa D 1-3 : läsförståelseutveckling för sfi av Helena Bogren, Susanne Södergren

I de två övningsböckerna Läsa D - läsförståelseutveckling för sfi - tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i sfi kurs D (GERS B1/B1+). Övningarna ger även metodiskt en god förberedelse inför det nationella provet. Läsa D innehåller många typer av texter - tidningsartiklar, faktatexter, diagram, webbkommentarer, intervjuer, programblad med mera. Varje bok inleds med instruktioner och tips till eleven. Eleven använder flera återkommande lässtrategier i Läsa D. Strategierna används före, under och efter läsningen. Språket är synonymrikt och idiomatiskt så att eleven samtidigt bygger ut sitt ordförråd. Läsa D består av sex kapitel fördelade på två böcker. Varje kapitel har ett givet tema. Läsa D 1-3: Relationer och familjeliv Kropp och själ Studier och arbete. Läsa D fungerar som ett bra komplement till Skriva D, eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman

ISBN: 9789174347852

Provläs boken