Läsförståelse Imse av Birgit Eriksson

Ny serie med läsförståelse! Imse, Vimse och Spindel vänder sig till nybörjare, men redan från start kan eleverna arbeta med böckerna på egen hand när de behöver extra uppgifter i svenska. Imse - innehåller enkla, ljudenliga ljud med högst tre bokstäver. Passar för elever som håller på att lära sig läsa. Vimse - innehåller enkla ljudenliga ord med högst fem bokstäver. Passar för de elever som kan alla bokstäver. Spindel - innehåller enkla men lite längre ljudenliga ord, t. ex pluralform och bestämd form. Passar för elever som kan läsa enkla texter. Under 2011 bygger vi ut serien med ytterligare sju titlar: Essike, Dessike, Luntan, Tuntan, Ällinga, Vällinga och Vattenspruta. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147101429

Provläs boken