Låt alla vara med : tillsammans är vi starka av Ulrika Slottner, Mats Slottner

Med boken vill vi stimulera barns fantasi och kreativitet och på så sätt få barnet att på ett roligt och lärorikt sätt ta till sig bokens budskap. Idén med böckerna är att få barnet att själv tänka och känna hur de skulle vilja bli behandlade i de olika situationerna som böckerna tar upp. Huvudpersonen i böckerna är Rosa-Emma. Rosa-Emma är en påhittig och tuff tjej. Hon är den starka i boken. På golvet i hennes rum ligger piratsvärd, lego och dockor. Hon älskar att leka riddare och att spela fotboll, helst i rosa tröja. En av hennes bästa kompisar blir Vit-Magnus som är den nye och blyge killen i klassen. Med varje bok följer en medalj. Det finns också förslag på ett par punkter att prata med barnen om. Medaljen lossas ur boken och ges till barnet för att barnen både skall bli stolta över vad de lärt sig och också komma ihåg det

ISBN: 9789197888615

Provläs boken