Lukas av David Miles, Keith Neely

En laglärd ställer sig upp. Han vill visa den där Jesus att han är moraliskt högtstående, en rättfärdig man, så han frågar vem det är han ska "älska som sig själv". Jesus svarar honom med en berättelse om en samarier, det folk som judarna starkt ogillade. Samariern hittar en halvdöd jude vid vägkanten och stannar för att ta hand om honom. Jesus berättelse handlar om gränsöverskridande kärlek, och att våga tro att alla - till och med en samarier - kan visa omsorg och barmhärtighet till sin nästa. Detta är den illustrerade utgåvan av Lukas berättelse om Jesus i Svenska Bibelkommissionens översättning Bibel 2000. Samma text - nu med bilder. Det illustrerade Lukasevangeliet av Bibel 2000 från Marcus Förlag ingår i en serie med de fyra evangelierna, illustrerade av Keith Neely och David Miles. Texterna är den kompletta utgåvan av Svenska Bibelkommissionens översättning Bibel 2000 med kapitel- och versindelning samt parallellhänvisningar.

ISBN: 9789179995294

Provläs boken