Målet i sikte 2 : kartläggning i matematik årskurs 3 av Mirvi Unge Thorsén

Målet i sikte 1 och 2 är ett fristående material för arbetet med de olika moment som hör till de nya nationella kunskapskraven i matematik för årskurs 3. Häftena är indelade efter den nya kursplanens olika mål. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som eleverna blir medvetna om vad de kan och vad de behöver mer träning på i matematik. Eleven får också reflektera över sina egna matematiska förmågor. Målet i sikte 2 Kartlägger kunskaper inom följande områden: ? Bygga och beskriva enkla geometriska mönster ? Skapa och fortsätta enkla talmönster ? Symmetri ? Geometriska objekt och deras egenskaper ? Beskriva föremåls och objekts läge ? Jämföra, uppskatta och mäta längd, omkrets, massa, volym och tid ? Hur man räknade förr ? Problemlösning

ISBN: 9789186611255

Provläs boken