Målet i sikte åk 4-6 – kartläggning i matematik av Mirvi Unge Thorsén

Målet i sikte är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Materialet omfattar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning. I kopieringsmaterialet Målet i sikte åk 4-6 är det kunskapskraven och de nationella proven i årskurs 6 som är utgångspunkt

ISBN: 9789186611743

Provläs boken