Målmedvetet lärarskap av Igor Ardori

Betyg, kunskapsmål och formell lärarkompetens har lyfts fram som avgörande för skolan och är utan tvivel viktiga. Men det är i det vardagliga mötet mellan lärare och elever som alla idéer om skolan kan förverkligas. Då är det lärarskapet som är centralt för att eleverna ska lyckas. Elever tillbringar stora delar av uppväxten i sina klassrum och har rätt till en god miljö som ger dem redskap att hantera såväl sin skoltid som sitt fortsatta liv. Eftersom skolans mätverktyg till största delen fångar resultatmål, måste vi som lärare också arbeta målmedvetet för att vägen till resultaten ska vara givande. I boken ger Igor förslag på hur du kan arbeta i skolan för att utveckla ditt lärarskap och genom praktiskt träning stärka de färdigheter du behöver för att arbeta målmedvetet. Med sitt tydliga och verklighetsnära sätt hjälper Igor dig att utveckla en enklare, roligare och mer givande lärarvardag och därmed också mer utvecklande skoldagar för eleverna. Igor Ardoris, närmast känd från SVT:s Klass 9A, är pedagog och mental tränare. Igor är en mycket eftertraktad föreläsare inom praktisk mental träning, lösningsfokuserat arbetssätt och kommunikation

ISBN: 9789140667984

Provläs boken