Mästarens egna ord i tiden och evigheten av Eva Forstén, Perry Forstén

Vem var och är Kristus? Om han fanns hos oss idag, på alla möjliga platser på vår planet och i våra stjärnsystem - vad skulle han säga om allt som försiggår i den förvirrade värld vi alla tycks vara del av? Jesus - Mästaren - håller på att öppna våra hjärtan för nya tolkningar av hans liv och verk. Han vill inte att vi längre ska upprätthålla den historiska bilden av en lidande Guds Son som tar människornas synd på sig i en kvalfylld död på korset. I denna bok stiger han åter ner till oss i vår vardag och in i våra liv på olika kontinenter. Genom människor och deras öden där - män och kvinnor, barn och vuxna, fattiga och rika, svarta och vita - talar hans röst om den värld vi själva skapat och fortfarande upprätthåller men som håller på att ge vika för något nytt. Den totala tranformationen är på väg genom en global och kosmisk medvetandeförändring. Vi är på väg mot en framtid där vi så småningom ser igenom alla illusoriska skillnader oss emellan. Och därmed förenas i det enda som egentligen existerar; den gudomliga enheten i Kristus.Han visar oss vägen. Med glädje, inspiration och djupa allvar vill han ge var och en ett personligt tilltal för att vi ska kunna orientera oss i den nya tid som är i antågande. Han är i var och en av oss. Guds rike finns inte där ute - inom räckhål för vissa, ouppnåeligt för andra - det vilar inom varje människa. Det ska snart realiseras och förändra en hel värld

ISBN: 9789197898805

Provläs boken