Mat – I människans tjänst? av Jim Kerr

Människan flyttar hela tiden fram gränserna för vetenskap och teknologi. Det är av stor betydelse för samhället och skapar många gånger goda förutsättningar för den fortsatta utvecklingen på jorden. Serien I människans tjänst? lyfter fram några av de viktigaste områdena inom vetenskaplig forskning och praktik och fokuserar på de diskussioner som forskningen ger upphov till. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147092871

Provläs boken