Maten som stärker din hälsa av Erlanson-Albertsson, Charlotte, Davidsson, Cecilia

Många av dagens sjukdomar går att återkoppla till vår livsstil vad vi äter och hur vi rör oss. De tre vanligaste är hjärtkärlsjukdomar, cancer och åldersdemens. Samtliga är s.k. livsstilssjukdomar som i hög grad kan påverkas av ändrad kost eller ändrat rörelsemönster, oftast båda i kombination. Tre andra vanliga sjukdomar är ledvärk, inflammatoriska tarmsjukdomar och psoriasis. Inflammatoriska tarmsjukdomar är i stark ökning på grund av den skräpmat vi idag äter. Också ledvärk är ett ökande problem, då vi blir allt tyngre och äldre. I boken beskrivs de ovan nämnda sjukdomarna kortfattat och därefter föreslås verksamma och hälsosamma födoämnen, för att i sista avsnittet presentera recept som motverkar och skyddar mot dessa sjukdomar. Boken ger insikter om att det finns bra möjligheter till ett både friskare och mer hälsosamt liv, så att vi med gott samvete kan njuta av det goda livet

ISBN: 9789153435778

Provläs boken