Matterepet/Enheter och geometri av Helén Gudjonsson

Repetition är A och O! En serie häften som kan användas för att repetera viktiga moment inför de nationella proven i matematik för skolår 5 eller för att reparera brister efter de nationella proven. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147082612

Provläs boken