Medveten matte Algebra och ekvationer 7-9 av Tommy Lucassi

Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösning av typen "rika problem". De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever. De nio stegen i arbetsgången är: 1.Problemlösning 2.Genomgång 3.Bedömningsträning i grupp 4.Självbedömning 5.Förtest 6.Framåtsyftande planering 7.Egen träning 8.Diagnos 9.Slutbedömning

ISBN: 9789186611538

Provläs boken