Mekanik

Fordon 360 är en ny serie läromedel för fordonsutbildning. Både praktiska och teoretiska övningar ingår. Webben underlättar för lärare och elever att arbeta med frågor och följa upp resultat. Vissa förlopp och principer är mycket lättare att förstå genom animationer. Faktaboken kompletteras med sådant material på webben. Till serien finns ett arbetsmaterial för kunskapstester, övningar och laborationer på seriens e-läromedel, Fordon Plus, detta istället för traditionella övnings- och laborationsböcker. Allt arbetsmaterial på webben uppdateras löpande för att stämma med den tekniska utvecklingen inom fordonsområdet samt de förändringar som sker i Skolverkets kursplaner. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147085262

Provläs boken