MI : motiverande samtal i hälso- och sjukvården : praktisk handbok för hälso- och sjukvården

Denna andra upplaga av boken har omarbetats och anpassats till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Personal inom hälso- och sjukvården förväntas i allt högre utsträckning kunna motivera patienter till ändrade levnadsvanor. Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), är en evidensbaserad metod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera någon att förändra ett beteende. MI - motiverande samtal i hälso- och sjukvården innehåller praktiska exempel från de fyra nyckelområdena i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: - tobaksbruk - riskbruk av alkohol - otillräcklig fysisk aktivitet - ohälsosamma matvanor. MI rekommenderas i dag på många områden utöver Socialstyrelsens fokusområden, som övervikt, stress, sömnproblem, egenvård vid kroniska sjukdomar, följsamhet till behandling m.m. Boken vänder sig till verksamma inom hälso- och sjukvård och friskvård, samt till studerande på vårdutbildningar. Författaren leg. psykolog Barbro Holm Ivarsson, är efterfrågad konsult och utbildare samt författare till flera skrifter om MI. Hon har även skrivit broschyren Fimpa dig fri! - bli rök- och snusfri på 8 veckor. Läs mer genom att klicka på länken nedan: > Fimpa dig fri! - bli rök- och snusfri på 8 veckor Bilagor och kompletterande PowerPoint-presentation Klicka på nedanstående länk för att ladda ner tillhörande bilagor. > Bilagor till MI - Motiverande samtal i hälso- och sjukvården Denna titel finns även på norska > Läs mer om Motiverende intervju

ISBN: 9789172058743

Provläs boken