Miss Kay : en ung kvinnas märkliga resa av Kaj Fölster

Som 19-åring reser Kaj Fölster med ett lastfartyg från Genua till Indien, genom Suez-kanalen. Nästan 60 år senare hittar hon dagboken hon då skrev. Den unga Kaj möter ombord en brokig samling människor: en kolonial teodlare, en väderbiten fältmarskalk, en dykande historieprofessor, en befriad missionärshustru med tre dansande barn och en sjöjungfru fångad i kaptensvåningen. För all framtid lär henne dessa människor att misstro klichéer och fördomar, och att skärpa sinnet för livets stora frågor: Moral och dubbelmoral, tvång och frihetslängtan, tvivel kring religiösa villfarelser, ansvar och lidande. Livsöden och åsikter blandas med äventyrliga historier om förlista städer, sjörövaröden, frihetsgudinnors märkliga resor, engelsmännens svek mot arabländerna och indiska tänkares humanism – allt skriver ”the young miss Kay” ned i sin dagbok. Kaj Fölster är författare och socionom. Fölster har en mastersexamen från universitetet i Delhi i Indien, socionomexamen från Socialinstitutet i Stockholm och en ämbetsexamen från universitetet i Göttingen i Tyskland. Hon har varit bosatt i Tyskland, där hon arbetade för kvinnofrågor och socialpolitisk utveckling och var även politiskt aktiv. Av författaren har tidigare utgivits De tre löven och Bortom de sju bergen - tyska bilder 1954-1994. "Det är lätt att få dagens backpackers i tankarna, när man följer Kaj Fölster på hennes resa genom Medelhavet, Suezkanalen och över Indiska oceanen. Om hennes sentida efterföljare får vara med om bara en bråkdel av vad som kom denna nyfikna 19-åring till del, utrustad med åtskilligt av förundran och livståga, är de att gratulera." Bo-Ingvar Kollberg, UNT Se en film där Kaj Fölster berättar om boken:

ISBN: 9789197709446

Provläs boken