Mot målet 1: Utbildning i svenska för invandrare av Camilla Flom, Ola Ryen Söberg

Lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet. Det är ett heltäckande läromedel för sfi kurs B (A1/A2) och C (A2/A2+) som utgår från Gemensam europeisk referensram för språk. Man får följa Lydia, 27 år, när hon studerar sfi, går på bröllop, är på språkpraktik och mycket mer. Texterna är vardagliga och består av många olika texttyper. I läroböckerna finns en textdel och en övningsdel. I övningsdelen övas grammatik och ordförråd. Till läromedlet hör även övningar på webbplatsen www.motmalet.nu. Bok, webb och lärarhandledning stödjer individanpassad undervisning.

ISBN: 9789174346671

Provläs boken