Occular witness av Kajfes, Arijana

Occular Witness är en undersökning av ljuset och dess fysikaliska egen skaper, som våg, partikel och energimängd. Utifrån dessa utgångspunkte r rör Arijana Kajfes sig mot frågan om vad information egentligen är ? i dess minsta beståndsdelar, innan mening uppstår. Det är ett projekt som har lika mycket att göra med teknologi och naturvetenskap som med bildkonst och poesi. Boken Occular Witness är den avslutande delen av Arijana Kajfes fyraåriga konstnärliga forsknings-projekt ? som hon be drivit tillsammans med forskare från en mängd olika fält ? kring ljus och perception. Tidigare har projektet tagit tagit form i en utställni ng och ett seminarium på Färgfabriken under maj 2004, varifrån samtale t i denna volym mellan Arijana Kajfes och kulturgeografen Gunnar Olsso n är hämtat. Arijana Kajfes är född 1963 i Zagreb men bor och verkar n u i Stockholm. Under de senaste åren har hon varit verksam vid Interak tiva Institutet och bland annat ställt ut på Kiasma i Helsingfors, Lud wig Museum i Budapest, Mars Gallery i Moskva och Centre Pompidou i Par is. Projektet »Occular Witness» har genomförts på Smartstudion, Intera ktiva Institutet, av Arijana Kajfes i samarbete med Pablo Miranda, Alb erto Frigo, AnnSofie Börjesson, Aurelian och Lili Bria. (Seelig)

ISBN: 9789197457576

Provläs boken