Oliver Fröjds filosofiska betraktelser av Davdi Stenfelt

Den filosofiske stigfinnaren - och tillika hunden - Oliver fröjd och hans Husse gör tillsammans en resa genom livets mysterier för att förstå något mer av vad det innebär att leva. De samtalar om livets storhet och skörhet, dess utsatthet och dess obeskrivliga skönhet. Kampen står mellan rädslan att lämna det invanda och längtan efter tilliten till att livet vill oss väl. Att livet vill utveckling, vill frihet från hämmande livsformer. Följ med denna hund och hans husse på en tankeväckande och berörande färd som kretsar kring livets stora och små frågor. "Oliver fröjds filosofiska betraktelser" är både en essä och ett epos över livets tillvaro i tiden. - Vi är alltför många som stannar vid att göra det som vi är näst bäst på. Till priset av att vi inte blommar ut på det sätt som vi skulle kunna göra. Oliver Fröjd

ISBN: 9789188097828

Provläs boken