Olja på vågorna : den bortglömda läxan från oljespill av Arne Jernelöv

Vilka erfarenheter har vi gjort från många decenniers oljespill? Kunskap har samlats - men finns inte tillgänglig då nya utsläpp sker, som i stor skala 2010 med Deepwater Horizon-blowouten i Mexikanska golfen. I boken tar författaren med oss på återbesök till några av de mest omfattande oljeutsläppskatastroferna och återger, utan fackvetenskapligt språk, de observationer som de som studerade oljespillen då gjorde. Större delen av boken rör frågor om biologi och kemi, samt tekniska åtgärder och misslyckanden. Men oljespill sker inte i ett isolerat vacuum, det finns alltid en social kontext. Fyra berättelser i bokens senare del illustrerar några aspekter av detta. Bokens sista del berör framtida oljespill och den avslutande texten behandlar särskilt Östersjöområdet. Olja på vågorna finns även som e-bok. Professor Arne Jernelöv är miljöforskare och expert på kvicksilver och oljespill. Från början på 1970-talet till mitten av 1990-talet ledde han ett stort antal internationella expertgrupper som på uppdrag av oftast olika FN-organisationer gav oljebekämpningsråd och uppskattade skadornas omfattning vid stora oljespill, som de vid Ixtocs blowout 1979 och Gulfkriget 1991

ISBN: 9789186505110

Provläs boken