Omvårdnadsetikens grunder av Anneli Sarvimäki, Bettina Stenbock-Hult

I Omvårdnadens etik står sjuksköterskan som etisk och sårbar person i centrum av framställningen. Författarna inleder med en grundläggande genomgång av begrepp och teorier inom etiken och beskriver sedan etikens roll för sjuksköterskan och omvårdnadsarbetet förr och nu.

ISBN: 9789147084302

Provläs boken