Ord som dödar : Om folkmord och propaganda av Niclas Sennerteg

Ord som dödar handlar om yttrandefrihetens utmarker. Här porträtteras de individer som ställt sin kreativa förmåga i folkmördares tjänst och som fått svara för sina handlingar inför internationella domstolar, från Nürnberg till Rwanda. Genom att sprida hat och rädsla skapar propagandisterna den psykologiska atmosfär i vilken folkmord blir möjliga att genomföra. Boken är en resa genom propagandaverkstäder och rättssalar, och väcker många viktiga frågor: Vilka signaler förvarnar om ett stundande folkmord, och vad har världssamfundet för möjligheter att förhindra dem i framtiden?

ISBN: 9789127121249

Provläs boken