Orden och uttalet textbok av Håkan Rosenqvist

Orden och uttalet innehåller en grundlig beskrivning av ordens betoning och hur den hänger ihop med ordens ursprung och sammansättning. I boken finns även en presentation av befintliga ordböcker och jämförelser mellan dem vad gäller markeringen av uttalet. Varje avsnitt har övningsuppgifter av olika slag. Orden och uttalet vänder sig i första hand till studerande på avancerad nivå i svenska som andra/främmande språk, men boken kan även användas som referensbok av lärare. Cd med inspelningar av exemplen finns.

ISBN: 9789174345407

Provläs boken