Ordet av Helena Österlund

Det är den ljusa dagen Och det blir vitt av ljus Och gräset blir vitt av ljus Och gräset går av Jag går i ljus Jag är i ljus Och ljuset är i mig Helena Österlunds första bok består av tre långdikter, i vilka upprepningar och små förskjutningar blir till en poesi som ligger närmare ramsan än resonemanget. I den närmast hypnotiska diktionen uppstår en helt egen lyrisk plats där gränserna är snäva och rymden stor

ISBN: 9789100123871

Provläs boken