På jakt efter en konstnärlig teater av Ralf Långbacka

I andra delen av sina memoarer tar Ralf Långbacka med läsaren på en resa genom 1970- och 1980-talets finländska teater med start på Åbo stadsteater, där Långbacka och Kalle Holmberg övertog den konstnärliga ledningen år 1971. De år som följde har blivit legendariska - "Örnarnars tid". Den avslutades för Långbackas del med iscensättningen av Georg Büchners Dantons död år 1977. Efter Åbotiden följde "fem år i frihet" med föreställningar i Finland, Norge och Sverige och med Peer Gynt i Helsingfors och Den kaukasiska kritcirkeln i Göteborg som höjdpunkter. Under den här perioden kom också Långbackas enda film, Puntila, med Lasse Pöysti i huvudrollen. År 1983 blev Långbacka chef för Helsingfors stadsteater, ett arbetsfält som visade sig avsevärt svårare än det i Åbo. I centrum för den andra delen av Ralf Långbackas memoarer står försöken att forma en konstnärligt fungerande teater, som han tecknade modellen för i en essä i boken Bland annat om Brecht. Ralf Långbackas memoarer handlar inte bara om segrar och triumfer utan också om hårda strider med tidningspress och politiska beslutsfattare i en turbulent tid och om den svåra konsten att också ta nederlag

ISBN: 9789515228482

Provläs boken