Poesins Drottning : Christina av Sverige och de italienska akademierna av Stefano Fogelberg Rota

Drottning Christinas betydelse för italiensk litteratur är för många svenskar helt okänd. Chistina bildade efter flytten från Sverige en Kunglig Akademi i Rom som kom att få ett varaktigt inflytande på den italienska kulturen, och här tävlade lärda poeter för att framföra sin hyllning till drottningen. I deras verk beskrivs hon som Nordens Pallas som kommit till Rom för att regera över konsterna. I Poesins drottning berättar litteraturvetaren Stefano Fogelberg Rota om drottningens ambition att leda den italienska poesin bort från barockens komplicerade bildspråk till en klarare stil. Det är en förbisedd och mycket intressant del av drottning Christinas händelserika liv och karriär som presenteras i denna bok. Stefano Fogelberg Rota har arbetat som lärare i litteraturvetenskap både vid Stockholms universitet och vid LUMSA-universitetet i Rom, Han har skrivit flera vetenskapliga artiklar om drottning Christina och akademierna på 1500- och 1600-talet. Poesins drottning är hans doktorsavhandling.

ISBN: 9789189116955

Provläs boken