Poeter tänder bara lampor : dikter av Emily Dickinson

Poeter tänder bara lampor är Bokverkets andra volym med Emily Dickinsons dikter i översättning av Ann-Marie Vinde. Boken innehåller 32 dikter på både engelska och svenska. De flesta är från början av 1860-talet, som var hennes mest produktiva period. Bara några få av Emily Dickinsons dikter trycktes under hennes livstid och då anonymt. Nu hyllas hon som kanske den största amerikanska diktaren och har tonsatts och översatts till många språk. Till varje dikt finns förklarande noter. Boken har också ett kapitel om de många beslut som en översättare måste fatta. Där beskrivs också hur Dickinsons dikter kan finnas i flera versioner och hur forskare har arbetat med skillnaderna mellan dem

ISBN: 9789186413149

Provläs boken