Projekt o företagande A-Proj, faktabok av Dahlstedt Lena, Hellström Marianne

Projektarbetsformen är en effektiv väg att snabbt nå bra resultat. Men för att resultatet ska bli så bra som möjligt krävs det att varje projektmedlem har tillräckliga kunskaper om hur projektet ska drivas. Med vårt läromedelspaket A-Projekt & företagande, riktat till gymnasiekursen på de yrkesinriktade programmen, får eleven de nödvändiga verktyg som behövs för att kunna arbeta i projektform. Dessutom belyses entreprenörskap och företagandets villkor i samband med att projekt/företag startas och drivs. Den gemensamma och övergripande faktaboken behandlar ämnet utifrån ett fiktivt projekt: Johns och Fridas företag "ProParty". Eleven får följa företaget som en röd tråd genom boken. Genom att varva praktik och teori får eleven en inblick i hur det är att vara företagare och att arbeta i projektform. Faktaboken har nu utkommit i ny uppdaterad 2 upplaga! Övningsuppgifterna finns i separata böcker som är anpassade till respektive yrkesprogram, allt för att göra undervisningen så verklighetsnära som möjligt. Serien kompletteras också med ett Övningshäfte för Medie-, Estetiska, Hantverks- och Mediaprogrammen som har anpassade övningar för dessa elevers område. Till läromedlet hör också en lärarhandledning med cd. Den innehåller bl a pedagogiska tips, underlag för OH-bilder, provuppgifter och fullständiga lösningar till böckerna.

ISBN: 9789147075232

Provläs boken