Religionen av Tim Willocks

Malta, år 1565. En turkisk belägringsstyrka närmar sig ön, som är korsriddarnas sista utpost i Medelhavet. Islam står mot kristendom, öst står mot väst. Båda sidor är blodtörstiga, orädda och krigar i Guds namn. De kristna kallar sig "Religionen" och de är fast beslutna att hålla sina ställningar, till vilket pris som helst. För dem finns ingen återvändo. Mattias Tannhäuser, ärrad handelsresande och tidigare janitsjar i turkarnas armé, har ingen önskan att ge sig in i konflikten. Vapenaffärer och kvinnor upptar hans tid, kriget angår honom inte. Men grevinnan Carla la Penautier behöver hans hjälp att återfinna sin son. Även den ränksmidande inkvisitorn, dominikanen Ludovico Ludovici, har siktet inställt på Malta, med syftet att utöka sin egen och påvens makt. Samtliga beger sig till den inneslutna ön, rätt in i belägringens inferno. Religionen är en episk äventyrsroman i höghastighetstempo, mustigt och magstarkt berättad. Maltererriddarnas sista stora slag levandegörs för oss genom ögonen på en man som redan en gång har förlorat allt och som är beredd att göra det igen. Religionen är första delen i en planerad trilogi.

ISBN: 9789100118457

Provläs boken