Right On 6, Workbook av Cecilia Nihlén, Ann Robinson Ahlgren

Användbar och vardaglig engelska! Gör dina elever medvetna om hur, var och när de använder engelskan. Enkla sätt är genom intervjuer, uttrycka sina åsikter och berätta eller beskriva! Lärorikt och roligt! Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147080533

Provläs boken