Rysk spegel : svenska berättelser om Sovjetunionen – och om Sverige av Klas-Göran Karlsson, …

Sovjetsamhället väckte såväl motvilja som sympatier efter Lenins och bolsjevikernas statskupp i november 1917. De som såg landet som ett hot skrämdes av kommunisternas världsrevolutionära ambitioner och den terror som sovjetmänniskorna utsattes för. För andra var sovjetsamhället ett inspirerande exempel på att arbetarklassen kunde gripa makten och förverkliga idealen om demokratins fullbordan, kvinnors frigörelse och social jämlikhet. I Rysk spegel analyserar fyra historiker hur svenska iakttagare av Ryssland och Sovjetunionen avläst dessa gigantiska länder med svenska ögon. I sina skildringar har resenärerna speglat sina egna drömmar och visioner, men också sina mardrömmar och skräckvisioner. Mot oreda, lidande och nöd har ställts vitalitet och framtidstro. Kommunismen som ideologi och samhällssystem har lämnat få oberörda. Reseskildringar, romaner och filmer får vittna om hur svensken förhållit sig till fenomen som terror och förtryck, kvinnor och familj, och Sankt Petersburg och Moskva

ISBN: 9789185509102

Provläs boken