Samtal med mig själv av Nelson Mandela

Nelson Mandela är en av de mest inflytelserika personerna i vår tid. Under hela sitt liv har han nedtecknat tankar och händelser, och nu öppnar han sitt privata arkiv. Det ger en aldrig förut skådad inblick i hans märkvärdiga liv. "I verkliga livet har vi inte att göra med gudar utan med vanliga människor som vi själva: män och kvinnor som är fulla av motsägelser, som är balanserade och nyckfulla, starka och svaga, kända och okända."  Nelson Mandela Samtal med mig själv är en exklusiv inträdesbiljett till Mandelas privata liv, till mannen bakom den officiella personen. Vi möter honom genom brev skrivna under de allra mörkaste stunderna i fängelset samt utkast till den ofullbordade uppföljaren till memoarboken Den långa vägen till frihet. Nelson Mandela för alltid utförliga anteckningar, till och med under möten. Han nedtecknar oroliga drömmar i bordskalendern i cellen på Robben Island; skriver dagboksanteckningar på flykt under antiapartheidkampen under det tidiga 1960-talet, och har skrivit ner närmare sjuttio timmar av samtal med vänner. På dessa sidor framstår han varken som helgon eller ikon; här framstår han som du och jag. En ingående och förtrolig resa från det allra tidigaste och omskakande politiska uppvaknandet till hans samlande och entusiasmerande roll på världsscenen. Samtal med mig själv ger en sällsynt möjlighet att tillbringa en stund med människan Nelson Mandela med hans egen röst: direkt, öppenhjärtig och personlig. Boken inleds med ett förord av USA:s president Barack Obama: 'A little more than two decades after I made my first foray into political life, I stood in Mandelas former cell in Robben Island. Standing there in that cell, I tried to transport myself back to those days when President Mandela was still Prisoner 46664 a time when the success of his struggle was by no means a certainty. I tried to imagine Mandela the legend who had changed history as Mandela the man who had sacrificed so much for change. Conversations with Myself does the world an extraordinary service in giving us that picture of Mandela the man.'

ISBN: 9789113029634

Provläs boken