Sändebudet av Kader Abdolah

Abdolah Zayd är Mohammads sekreterare och krönikör. I denna roll uppsöker han personer som har haft kontakt med Mohammad under dennes levnad och intervjuar dem som ännu är i livet. Han talar med torghandlare, järnhandlare, präster, köpmän, kristna, Mohammads dotter, hans vänner och släktingar och hans fiender. Han uppsöker platser som spelat en viktig roll för Mohammad. Ur samtalen växer bilden fram av profetens liv. Ibland berättar han om hur en sura kom till och om Mohammads kontakter med ängeln Gabriel, Allahs budbärare. Han berättar om Mohammads svårigheter att bli trodd, hans strategier i kampen och om hur han slutligen tar till våld och besegrar Mekka. "Jag ville skriva om Mohammad som en människa", har Kader Abdolah sagt, "inte som profet". Sändebudet är på många sätt fortsättningen på Huset vid moskén (som 2007 kom tvåa i folkets omröstning av den bästa nederländska boken genom tiderna)

ISBN: 9789113022000

Provläs boken