Sanna historier om vikingar av Tomas Blom

Sanna historier om vikingar innehåller spännande och lättlästa berättelser om vikingarna. Boken är en del i den populära serien Sanna historier. Vår bild av vikingen skapades i början av 1800-talet av författare som Erik Gustav Geijer och Esias Tegnér. De var unga män som försökte trösta sig för att Sverige förlorat Finland genom att dikta påhittade hjältesagor om ädla kämpar och sjöfarare. Deras romantiserande bild av vikingatiden har sedan dess hindrat oss från att upptäcka hur spännande och märkliga vikingarna faktiskt var. Runstenarna är de enda skriftliga dokument där vikingatidens människor själva kommer till tals. Men i all sin knapphet förmedlar de att långresor och äventyr var något som många var bekanta med. De isländska sagorna bygger på muntlig tradition och skrevs ner många hundra år efter de händelser de skildrar. Därför avfärdades de länge av forskningen som just "sagor", det vill säga påhitt, och ansågs inte som goda källor. Men de isländska sagorna har börjat omvärderas och anses nu innehålla ett större mått av historisk sanning. Därför berättar Tomas Blom i Sanna historier om vikingar om människor som levde eller kan ha levt under vikingatiden, människor som har omvittnats av sin samtid på ett eller annat sätt. Det är vikingahövdingar som Styrbjörn Starke, Ingvar den vittfarne, Gånge-Rolf och kungar som Harald Blåtand, Erik Segersäll, Sven Tveskägg och Harald Hårdråde. Vi möter vikingar i österled, som livvakter åt kejsaren i Konstantinopel och vikingar i västerled, som nybyggare på Amerikas kust. Vi får också se vikingarna med andra kulturers ögon, både kristna och muslimska och fundera över den kulturpåverkan som vikingarna kan ha haft. Kanske förändras vår egen bild av dem under resans gång? Sanna historier om vikingar är den tionde och avslutande delen i Historiska Medias bokserie Sanna historier. Boken är skriven i en lättillgänglig stil som passar både ungdomar och vuxna läsare. Tomas Blom är skribent med en bakgrund som radioman och TV-författare. Han har skrivit flera populärhistoriska ungdomsböcker och medverkar regelbundet i tidskrifterna Allt om Historia och Populär Historia

ISBN: 9789185873784

Provläs boken